Terapi

Psykologisk praksis

Lise Agerskov Madsen

Jeg har bl.a. erfaring med følgende områder:

 

PTSD og traumetilstande. Traumereaktioner kan udløses af større, evt. enkeltstående hændelser (fx ulykker, fysisk/psykisk vold og overgreb, røveri, krigsoplevelser). Men traumereaktioner kan også udløses af mindre, men gentagne og negative hændelser (fx mobning). Fælles for traumer er, at de foruden symptomer såsom genoplevelse, mareridt, undgåelsesadfærd, samt forhøjet alarmberedskab, angst og depression, også påvirker vores grundlæggende tillid og syn på os selv, andre mennesker og omverdenen.

 

Stressreaktioner. Fx i forbindelse med både private og arbejdsmæssige problemstillinger.

 

Angst. Herunder fobi, panikangst, generaliseret angst, social angst, helbredsangst, præstationsangst.

 

Depression.

 

Smertetilstande. Et liv med alvorlige og/eller kroniske smerter påvirker mange aspekter af dagligdagen. Smerter er både et komplekst fysisk og psykisk fænomen, og hvordan vi forholder os til dette, kan være afgørende for, hvordan vi håndterer smerte.

 

Problematikker vedr. selvkritik, skyld og/eller skam.

 

Fertilitetsbehandling. Fertilitetsbehandling kan være både psykisk og fysisk belastende, især hvis det er en langvarig proces og man udsættes for hormoner. Man påvirkes både individuelt og som par. På et tidspunkt, kan det også være nødvendigt, at man spørger sig selv, hvor langt man er villig til at gå i processen.

Lise Agerskov Madsen

Mobil 91 56 30 25

lise@agerskov-madsen.dk

 

Frederiksborggade 31, 2. tv

1360 København K