Metoder

Psykologisk praksis

Lise Agerskov Madsen

Jeg lægger vægt på en helhedsorienteret tilgang. Metodevalg er afhængig af problemstilling, ønsker, behov og ressourcer.


Jeg har en grunduddannelse og tillægskurser i EMDR, samt en 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Jeg arbejder desuden inspireret af Compassion Focused Therapy.


EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR er oprindeligt udviklet som en traumebehandlingsmetode, og er bl.a. anerkendt af WHO som en effektiv terapi af posttraumatisk stress.
EMDR har også vist sig effektiv ift. en lang række andre lidelser, fx angst, fobi, depression, smertehåndtering, konsekvenser af belastende livsomstændigheder (fx mobning, stress, abort, ulykkelig kærlighed) samt områder såsom overspringshandlinger og abstinensbehandling i forbindelse med rygestop. Alt i alt er det en metode, som er anvendelig i forhold til en lang række tilstande.


Der arbejdes både med de oplevelsesmæssige, kognitive, følelsesmæssige og kropslige aspekter ved de problematiske tilstande vha. bilateral stimulering (dvs. hvor man skiftevist stimulerer højre og venstre hjernehalvdel enten visuelt, auditivt el. taktilt).


For yderligere information klik her


Jeg har en grunduddannelse og tillægskurser (akut kriseintervention, komplekse traumer, depression, og smertehåndtering). Jeg har praktiseret metoden siden 2010.


Kognitiv adfærdsterapi


Kognitiv terapi har bl.a. vist sig effektiv til behandling af angstlidelser, fobi, lavt selvværd, posttraumatisk stress (PTSD), sorg og krise, afhængighedsproblematikker, stress, problemer i parforhold, personlig udvikling og vredesproblematikker.


Grundtanken i kognitiv adfærdsterapi er, at vores tanker omkring en situation eller problemstilling er afgørende for, hvordan vi fortolker og håndterer ting, og derved om vi fx bliver kede af det, deprimerede, angste eller vrede. I kognitiv adfærdsterapi arbejder klienten og terapeuten sammen om at afdække de negative tanke- og adfærdsmønstre og overbevisninger, som virker fastlåsende. Der arbejdes med at omstrukturere og nuancere disse. Der indgår som oftest hjemmearbejde, hvor klienten afprøver sine overbevisninger, eller øver sig på at bruge de kognitive redskaber og alternative tænkemåder ift. at forandre den negative tænkning.


Jeg færdiggjorde en 2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi i 2014. 


Compassion Focused Therapy

Compassion Focused Therapy (CFT) er en metode indenfor den kognitive retning, hvis fokus er på vores relation til os selv og andre mennesker.  CFT tager afsæt i en evolutionsmæssig forståelse af menneskets udvikling og udfordringer, og inddrager den særlige retning indenfor mindfulness, der fokuserer på medfølelse med selv/andre. Denne form for mindfulness har vist sig at have en helende effekt på problematiske områder i relation til én selv, andre og psykisk trivsel generelt. 

Metoden er bl.a. virksom ved problematikker, hvor selvkritik, skyld og skam gør sig gældende.


www.compassionatemind.co.uk


Lise Agerskov Madsen

Mobil 91 56 30 25

lise@agerskov-madsen.dk


Nørregade 41, 2 sal, lok. 222

1165 København K