Uddannelse og erfaring

Psykologisk praksis

Lise Agerskov Madsen

Født 1972


Medlem af Dansk Psykologforening og EMDR-Danmark


Uddannelse:

2017    Specialist i psykoterapi.

2006    Uddannet psykolog, cand.psych., fra Københavns Universitet

2009    Godkendt som autoriseret psykolog (cand.psych.aut.) fra Socialministeriet

2010    Grunduddannelse i EMDR


2014    2-årig efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi v/Cektos


Beskæftigelse


2015 -            Privat praksis

2018 -            Scleroseforeningen

2016 - 2018   Røde Kors, Asylafdelingen.

                      Udredning og behandlingsarbejde ift. voksne og unge asylansøgere på modtager-,

                      opholds- og udrejsecentre.

2010 - 2016   Etnisk Rådgivningscenter Noor.

                      Rehabilitering af traumatiserede flygtninge. Udredning, terapi, undervisning og

                      supervision vedr. PTSD, angst, depression, andre psykiatriske lidelser, psykosociale

                      og familiemæssige problemstillinger hos målgruppen.

2007 - 2010   Børne- og Ungeafdelingen Næstved Kommune.

                      Opgaver knyttet til udredninger af kognitive og følelsesmæssige problemstillinger i

                      både socialforvaltningsregi samt PPR; samtaleforløb med børn og unge; rådgivende

                      samtaler med forældre; supervision af lærere og pædagogisk personale i

                      daginstitutioner; supervisor for specialpædagogisk personale.


Anden erfaring

Før jeg blev uddannet til psykolog, har jeg bl.a. arbejdet inden for det psykiatriske regi, med anbragte unge samt beskæftiget mig med voldsramte kvinder og selvmordsproblematikker.


Lise Agerskov Madsen

Mobil 91 56 30 25

lise@agerskov-madsen.dk


Nørregade 41, 2 sal, lok. 222

1165 København K